„Kiilto Ulkonurkkavahvike“

Iš anksto pagaminti „Kiilto Ulkonurkkavahvike“ išorinių kampų sutvirtinimai turi būti naudojami su „Kiilto“ hidroizoliacinėmis membranomis.

Naudojimas: Iš anksto suformuoti elastingi kampų sutvirtinimai turi būti naudojami su ritininėmis vandeniui atspariomis membranomis.
Būtina naudoti kaip „KeraSafe“ vandeniui atsparios sistemos dalį.

Sandėliavimas: Neatidarytose talpyklose, esant temperatūrai virš +1 °C, 1 metus.

Sluoksnio storis: apytikr. 0,35 mm.

Aplinka ir saugumas: Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.