„Kiilto Sisänurkkavahvike“

Iš anksto pagaminti „Kiilto Sisänurkkavahvike“ vidinių kampų sutvirtinimai turi būti naudojami su „Kiilto“ hidroizoliacija.

Naudojimas: Iš anksto suformuoti elastingi kampų sutvirtinimai turi būti naudojami su ritininėmis vandeniui atspariomis membranomis. Būtina naudoti kaip „KeraSafe“ vandeniui atsparios sistemos dalį.

Sandėliavimas: Neatidarytose talpyklose, esant temperatūrai virš +1 °C, 1 metus.

Sluoksnio storis: apytikr. 0,35 mm.

Rišiklio rūšis: PE folija, PP nulupama plėvelė.

Aplinka ir saugumas: Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.