Įvado sutvirtinimo lakštas

Iš anksto pagaminti sutvirtinimo lakštai vamzdžių įvadams Įvado sutvirtinimo lakštų skersmuo 10–16 mm, 18–34 mm (pvz., Ø 32 mm grindų drena), 34–50 mm (pvz., sieninis lizdas), 55–75 mm (pvz., Ø 75 mm grindų drena) ir 100–140 mm (pvz., unitazo įvadas).

Pakuotės dydis:

  • Kiilto Läpivientivahvike 10-16 mm
  • Kiilto Läpivientivahvike 18-34 mm 14 mm
  • Kiilto Läpivientivahvike 34-55 mm 29 mm
  • Kiilto Läpivientivahvike 55-75 mm 44 mm
  • Kiilto Läpivientivahvike 100-140 mm 80 mm

Aplinka ir saugumas: Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.